You have no items in your shopping cart.

Additiver

26 Products
Sort by
Display per page
View as Grid List

Benzin-systemrens FÖRCH 5*

 • fjerner driftsbetinget skidt og fastbrændt sod i hele benzinsystemet fra tank til brænderrum
 • fjerner koksrester og sodaflejringer i hele det øverste cylinderområde
 • holder PCV-ventilydelsen oppe
 • fjerner fugtighed og kondensvand fra hele benzinsystemet
 • smører og beskytter det øvrecylinderområde

Fordele:

 • optimerer forbrændingsprocessen og motorydelsen
 • reducerer brændstofforbruget og udledningen af skadelige stoffer

Anvendelsesområde:

 • Benzin-systemrens kan anvedes til alle benzinmotorer. Især anbefalet til Kat, Turbo, FSI og direkte indsprøjtning. Rækker til op til 80 l benzin

Anvendelse:

 • tilsæt til benzinen ved hvert service

BIODIESEL SYSTEMRENS 1L

 • fjerner og forebygger skidt og aflejringer i hele dieselsystemet
 • absorberer farlige og forbrændingsforstyrrende fugtigheder fra bio-brændstoffet
 • optimeret forstøvning og forbrænding forbedrer brændstoffet ydelse
 • reducerer soddannelse og uønskede bankelyde
 • forbedrede koldstartsforhold
 • egnet til turbo og katalysator

Anvendelsesområde:

 • bio-dieselmotorer, bio-dieselanlæg, generatorer og anlæg

Anvendelse:

 • rækker til 250 l brændstof  
 • ved erhvervskøretøjer, anlæg, aggregater og generatorer erstattes 0,5 % af tankindholdet med produktet

BIODIESEL SYSTEMRENS 300ML

 • kraft og energi til alle biodieselmotorer
 • løsner og fjerner vedvarende skidt og aflejringer i hele dieselsystemet
 • absorberer farlige og forbrændingsforstyrrende fugtigheder fra bio-brændstoffet
 • forbedrer flydeevnen og sørger for optimal forstøvning, bedste virkningsgrad og sikrer en renere, kraftfuld forbrænding
 • reducerer soddannelse og uønskede bankelyde
 • sørger for bedre koldstartsforhold
 • egnet til turbo og katalysator

Anvendelsesområde:

 • Bio-dieselmotorer, bio-dieselanlæg, generatorer og anlæg

Anvendelse:

 • tilføres regelmæssig hver 3. – 4. måned inden tankning af dieselsystemet. Rækker til 80 l brændstof  
 • ved erhvervskøretøjer, anlæg, aggregater og generatorer erstattes 0,5 % af tankindholdet med produktet

DIESEL ADDITIV 250ML

 • renser og smører brændstofpumpen og indsprøjtningsdyserne og forhindrer dannelsen af nye aflejringer
 • øger cetantallet og optimerer forstøvningen og forbrændingen af brændstoffet
 • forbedrer motorydelsen samt koldstartsegenskaberne
 • forhindrer kraftig røgudvikling og reducerer eventuelle bankelyde
 • egnet til alle gængse dieselmotorer
 • flaskens indhold rækker til ca. 70 l

DIESEL BAKTERIEDRÆBER 1L

 • kvalitets-dieselsystempleje med bakteriedræbende-formel
 • kraft og energi til alle dieselmotorer
 • desinficerer hele dieselsystemet på køretøj og tankanlæg
 • fjerner vedvarende bakterier, svampe, alger og forebygger, at de dannes igen
 • forhindrer tilstoppelse af dieselfilter

Anvendelsesområde:

 • anvendelig i alle dieselmotorer

Anvendelse:

 • rækker til 1.000 l brændstof
 • tilføres inden tankning

Anvend biocidprodukter forsigtigt. Læs både etiket og produktinformationer før brug.

  DIESEL SYSTEMRENS CR 1L

  • innovativt højeffekts-additiv til alle højtryk-dieselsystemer og direkte indsprøjtning, som f.eks. Common-Rail, pumpe-dyse osv.
  • især anbefalet ved Longlife Service-intervaller
  • egnet til sodpartikelfilter
  • fjerner pålideligt og vedvarende urenheder i brændstofsystemet og optimerer brændstofeffektiviteten
  • sørger for smøring i hele systemet og binder forbrændingsforstyrende fugtighed

  Anvendelsesområde:

  • kan anvendes i alle dieselmotorer. Særligt anbefalet til Kat, Turbo og sodpartikelfilter

  Anvendelse:

  • rækker til op til 250 l brændstof
  • tilsættes dieselolien eller anvendes ved hjælp af renseapparat

  DIESEL SYSTEMRENS CR 300ML

  • udviklet specielt til alle højtryk-dieselsystemer og direkte indsprøjtning, som f.eks. Common-Rail, pumpe-dyser osv. og afstemt de specifikke krav til et højteknologi-produkt af nyeste generation
  • især anbefalet ved Longlife Service-intervaller
  • egnet til partikelfilter
  • fjerner pålideligt og vedvarende små urenheder i hele systemet
  • sørger for optimal forstøvning og bedste virkningsgrad på dieselolien
  • garanterer sikker smøring i hele systemet, især højtrykspumpen
  • nedbryder vandblærer i dieselolien og absorberer forbrændingsforstyrrende og farlige fugtigheder  

  Anvendelsesområde:

  • Anvendelig i alle dieselmotorer. Især anbefalet til Kat, Turbo og partikelfilter. Rækker til 80 l brændstof.

  Anvendelse:

  • Tilsættes dieselolien eller anvendes ved hjælp af rengøringsapparat

  DIESEL VINTERTILS.1:1000 300ML

  Kvalitets-dieselsystembeskyttelse til flydeforbedring

  • forhindrer kondensering ("parafindannelse") i dieselbrændstoffet, tilstopning af filter og slanger ved ekstrem kulde (fra -5 °C), når det fyldes på før parafindannelsen
  • sørger for forbedrede koldstartforhold og varmløbsfase
  • optimal smøring af alle bevægelige dele i dieselsystemet
  • vintersikker til -35 °C
  • egnet til alle dieselolier og dieselmotorsystemer

  Anvendelse:

  • tilsæt forholdsmæssigt dåsens indhold i tanken
  • 300 ml rækker til 300 l brændstof
  • virkning garanteres ved produkttemperatur › 0 °C

  DPF-RENSE ADDITIV 300ML

  • regenerationshjælp til dieselpartikelfilter-system
  • permanent og fuldstænding filterrensning under kørsel
  • ingen indbygning og udtagelse, ingen standtid
  • mindsker tændtemperaturen i det sod der er samlet i dieselpartikelfilter
  • der opstår ikke sekundær-emissioner

  Indsatsområde:

  • egnet til alle dieselmotorer med partikelfilter 
  • kan blandes med alt dieselbrændstof

  Anvendelse:

  • inden du tanker hældes det i brændstoftanken
  • overdoser ikke blandingsforholdet 1:200

  INDSPRØJTNINGSBESKYTTER 300ML

  • renser og smører ventilerne og indsprøjtningsdyserne og forhindrer dannelse af nye aflejringer
  • optimerer forstøvningen og forbrændingen af brændstoffet
  • forbedrer motorydelsen samt koldstartsegenskaberne
  • binder og fjerner kondensvand i hele brændstofsystemet og beskytter mod korrosion og rustdannelse
  • egnet til alle benzin-indsprøjtningsmotorer, kan blandes med blyholdigt og blyfrit benzin
  • flaskens indhold rækker til ca. 70 l

  KATALYSATORRENS ADDITIV 300ML

  • rens til smuds og rester i hele udstødningsrøret (speciel Katalysator, lamdasonde, Turbolader og AGR-Ventil)
  • effektiv rensning og forebyggelse mod smuds
  • forhøjer brændstofeffektiviteten og understøtter overholdelse af emissiongrænseværdi gennem den optimerede ydelse
  • optimere motor-ydelsen og garantere Funktionen på Katalysator og lamdasonde

  Indsatsområde:

  • egnet til alle biler med otto- eller dieselmotorer samt til hybridkøretøjer
  • blandbar med alle benzin- og dieselbrændstoffer

  Anvendelse:

  • hældes i tanken inden tankning
  • overdoser ikke blandningsforholdet 1:200

  KØLER RENS 300ML

  • rensekoncentrat til auto-kølersystemer
  • løsner ryst, kalk, olie og anden tilsmudsning og forebygger dannelse af nye aflejringer
  • angriber ikke tætninger, gummi og metaller
  • egnet til alle gængse kølervæsker, inklusiv OAT-kølervæsker
  • genopretter køler-ydelsen

  Anvendelse:

  • tilfør ved skift af kølervæske iht. serviceangivelser
  • ved kølersystemer med kølervæskefiltre skal disse først kobles fra
  • flaskens indhold rækker til ca. 10 l

  KØLER TÆTNER 250ML

  • tætner vedvarende og pålideligt hårfine sprækker og små lækager i køle- og varmesystemer
  • forebygger korrosionsdannelse
  • særligt anbefalet til præventiv anvendelse
  • egnet til alle gængse kølersystemer, angriber ikke systemdele
  • kan blandes med alle gængse frostbeskyttelsesmidler på glykolbasis

  Anvendelse:

  • flaskens indhold rækker til systemer med en kapacitet op til 12 liter

  KØLERSYSTEM TÆTNER RSL 300ML

  • til alle forbrændingsmotorer med lukket vandkøling
  • tætning ved defekt vandkøler og varmeveksler, utætte vandpumper og varmeventiler, revnede kølevandsslanger samt til forebyggende anvendelse
  • kan blandes med alle gængse frostbeskyttelsesmidler

  Anvendelse:

  • tilfør produktet til kølevæsken, start motoren og åbn varmeventilen
  • efter foretaget tætning justeres kølemiddelstand
  • rækker til kølesystemer med 5 – 10 l fyldmængde
  • ved større eller mindre fyldmængde forhøjes eller reduceres tilsætningen med 50 ml pr. liter kølervæske

  Køler-tætner

  • tætner vedvarende og pålideligt hårfine sprækker og små lækager i køle- og varmesystemer
  • forebygger korrosionsdannelse
  • særligt anbefalet til præventiv anvendelse
  • egnet til alle gængse kølersystemer, angriber ikke systemdele
  • kan blandes med alle gængse frostbeskyttelsesmidler på glykolbasis

  Anvendelse:

  • flaskens indhold rækker til systemer med en kapacitet op til 12 liter

  KØLESYSTEMRENS KALK 300ML 5*

  • til alle forbrændingsmotorer med lukket vandkøling
  • renser vandkøler og varmeapparat
  • gør ventiler, termostat, vandpumpe funktionsdygtige igen
  • løsner kølerslam, fjerner aflejringer, kalk og kedelsten i hele kølesystemet
  • beskytter mod korrosion
  • forbedre varme- og køleydelsen
  • også egnet til køler af aluminium
  • for optimal rensning af kølesystemet tilsættes kølesystemrens olie (Art.-nr. 6750 7045)

  Anvendelse

  • tilsættes det gamle kølevæske inden hvert kølevæskeskift.
  • lad motoren gå i tomgang ca. 15 min og åbn varmeventilen
  • derefter gennemføres kølevæskeskift efter producentens forskrifter og kølesystemrens kalk anvendes forebyggende
  • rækker til kølesystemer med 5 til 10 l fyldmængde
  • ved mere eller mindre fyldmængde forhøjes eller reduceres tilsætningen med 50 ml pr. liter kølevæske

  KØLESYSTEMRENS OLIE 5* (188ML)

  • til rensning af oliesmuds i hele kølesystemet
  • fjerner vedvarende olieaflejringer og olieslam
  • gennem integreret smøremiddel beskyttes metal- og gummidele yderligere
  • også egnet til varmeveksler
  • kan blandes med alle gængse kølevæsker
  • for en optimal rensning af kølesystemet tilføjes kølesystemrens kalk (Art.-nr. 6750 7046)

  Anvendelse:

  • kom indholdet i kølesystemet, åben varmeventilen og lad motoren køre i 15 min i det midterste omdrejningsområde
  • gennemfør herefter kølevæskeskift i henhold til producentens forskrifter
  • rækker til kølesystemer med 5 – 10 l fyldmængde

  Kølesystem-tætning Radiator Stop Leak FÖRCH 5*

  • til alle forbrændingsmotorer med lukket vandkøling
  • tætning ved defekt vandkøler og varmeveksler, utætte vandpumper og varmeventiler, revnede kølevandsslanger samt til forebyggende anvendelse
  • kan blandes med alle gængse frostbeskyttelsesmidler

  Anvendelse:

  • tilfør produktet til kølevæsken, start motoren og åbn varmeventilen
  • efter foretaget tætning justeres kølemiddelstand
  • rækker til kølesystemer med 5 – 10 l fyldmængde
  • ved større eller mindre fyldmængde forhøjes eller reduceres tilsætningen med 50 ml pr. liter kølervæske

  LPG-BENZINSYSTEMRENS 300ML

  • højeffektivt rensemiddel og korrosionsbeskyttelse til flydende gasanlæg (LPG = Liquified Propane Gas)
  • optimerer benzinforbruget og udstødningsgasværdier
  • renser brændkammeret og beskytter mod ventilindslag

  Anvendelse:

  • Tilsættes i benzintanken ved bivalente biler (gas- / benzindrevne). Tilsættes regelmæssigt hver 3. – 4. måned eller for hver 10.000 km inden tankning. Rækker til 80 l benzin.

  MOTOROLIE RENSEADITIV 300ML

  • renser og beskytter oliekredsløbet
  • løsner sort slam og andre aflejringer og forebygger dermed, at gamle olierester sviner det nye olie til
  • forlænger levetiden på motoraggregater
  • flaskens indhold rækker til ca. 4 l olie