1) Information om indsamling af personoplysninger og kontaktinformation for den ansvarlige.

1.1 Det glæder os, at du besøger vores hjemmeside, og vi takker for din interesse. I det følgende informerer vi dig om omgangen med dine personoplysninger ved brug af vores hjemmeside. Personoplysninger dækker over alle data, som kan bruges til at identificere dig personligt.p>

1.2 Ansvarlig for databehandlingen på denne hjemmeside i forbindelse med databeskyttelsesforordningen er "Theo Förch GmbH & Co. KG Theo-Förch-Strasse 11-15 Sitz 74196 Neuenstadt, Tyskland Tlf. +49 7139 95-0 e-Mail: info@foerch.de Internet: www.foerch.de". Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger er den naturlige eller juridiske person, som alene eller sammen med andre bestemmer over formålet med og metoderne til behandling af personoplysninger.

1.3 Den ansvarlige har ansat en databeskyttelsesansvarlig for denne hjemmeside, som kan kontaktes via de følgende informationer: "Stefan Henschel Theo Förch GmbH & Co.KG Theo-Förch-Strasse 11-15 74196 Neuenstadt, Tyskland Tlf.: +49 7139 95 109 00 e-Mail: datenschutz@foerch.de"

1.4 Denne hjemmeside bruger en SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overførslen af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger eller henvendelser til den ansvarlige). Du kan genkende en krypteret forbindelse på tegnfølgen ”https://” og på låsesymbolet i din browserlinje.

2) Dataregistrering ved besøg på vores hjemmeside

Ved udelukkende informatorisk brug af vores hjemmeside, altså hvis du ikke registrerer dig eller på anden vis sender os informationer, indsamler vi kun den slags data, som din browser overfører til vores server (såkaldte ”server-logfiles”). Hvis du åbner hjemmesiden, registrerer vi de følgende data, som er teknisk nødvendige for at kunne vise dig hjemmesiden:

 • Vores besøgte webside
 • Dato og klokkeslet for besøget
 • Mængden af sendte data i byte
 • Kilde/henvisning, som førte dig til siden
 • Anvendt browser
 • Anvendt operativsystem
 • Anvendt IP-adresse (i givet fald i anonymiseret form)

Behandlingen sker i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO, persondataforordningen (herefter DSGVO) på basis af vores berettigede interesse for forbedring af stabiliteten og funktionaliteten af vores hjemmeside. Videregivelse eller på anden vis anvendelse af dataene finder ikke sted. Vi forbeholder os dog retten til at kontrollere server-logfiles efterfølgende, hvis konkrete holdepunkter tyder på retsstridig brug.

3) Cookies

For at gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og muliggøre anvendelsen af bestemte funktioner, anvender vi såkaldte cookies på forskellige sider. Det handler her om små tekstfiler, som gemmes på din enhed. Nogle af de af os anvendte cookies slettes igen efter afslutning af browser-sessionen, altså efter lukning af din browser (såkaldte sessions-cookies). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os eller vores partnervirksomheder (cookies fra tredjepartsudbydere) at genkende din browser ved det næste besøg (persistent cookies). Gemmes cookies, indsamler og bearbejder disse i individuelt omgang bestemte brugerinformationer som browser- og placeringsdata samt IP-adresser. Persistent cookies slettes automatisk efter en foregiven varighed, som kan variere alt efter cookie.

Cookies tjener delvist til at forenkle bestillingsprocessen ved at gemme indstillinger (f.eks. lagring af indholdet af en virtuel indkøbskurv til et senere besøg på hjemmesiden). Hvis der behandles personoplysninger af enkelte af vores implementerede cookies, sker behandlingen enten i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO til opfyldelse af aftalen eller i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO til bevaring af vores berettigede interesse for den bedst mulige funktionalitet af hjemmesiden samt en kundevenlig og effektiv udformning af besøget på siden.

Vi arbejder muligvis sammen med reklamepartnere, som hjælper os med at gøre vores internettilbud mere interessant. Til dette formål gemmes der også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk ved besøget på vores hjemmeside (cookies fra tredjepartsudbydere). Hvis vi samarbejder med førnævnte reklamepartnere, informeres du individuelt og særskilt om anvendelsen af sådanne cookies og omfanget af de indsamlede informationer i de følgende afsnit.

Vær opmærksom på, at du kan indstille din browser sådan, at du informeres om placeringen af cookies og kan bestemme enkeltvist over modtagelsen af disse eller udelukke modtagelsen af cookies i bestemte tilfælde eller generelt. Hver browser adskiller sig i forhold til, hvordan den administrerer cookie-indstillinger. Dette er beskrevet i hver browsers hjælpemenu, hvor det er forklaret, hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. Du finder dette for de enkelte browsere via de følgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Please note that non-acceptance of cookies can restrict the functionality of our website.

4) Optagelse af kontakt

Ved optagelse af kontakt med os (f.eks. via en kontaktformular eller e-mail) indsamles personoplysninger. Det fremgår af den enkelte kontaktformular hvilke data, som indsamles. Disse data gemmes og sendes udelukkende med det formål at besvare din henvendelse dvs. til optagelse af kontakt og den dermed forbundne, tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er vores berettigede interesse i at besvare din henvendelse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Er målet med din henvendelse at slutte en aftale, er følgende retsgrundlag for behandlingen: art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO. Dine data slettes efter afsluttet behandling af din henvendelse, hvis der ikke er nogen lovmæssig opbevaringspligt.

5) Databehandling ved åbning af en kundekonto og ved aftaleafvikling

I henhold til art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO indsamles og bearbejdes personoplysninger fortsat, hvis du meddeler os disse til opfyldelse af en aftale eller ved oprettelse af en kundekonto. Hvilke data, som indsamles kan ses ud af de enkelte formularer. Sletning af din kundekonto kan ske til enhver tid og udføres ved at sende en besked til den ovennævnte adresse for den ansvarlige. Vi gemmer og anvender de meddelte data fra dig til aftaleafvikling. Efter fuldstændig afvikling af aftalen eller sletning af din kundekonto spærres dine data af hensyn til skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister. Efter udløb af disse frister slettes dine data, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i en fortsat brug af dine data, eller en lovmæssigt godkendt, fortsat dataanvendelse er forbeholdt fra vores side, hvilket vi informerer dig om i det følgende.

6) Brug af dine data til direkte reklame

6.1 Tilmelding til vores e-mail-nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores e-mail-nyhedsbrev, sender vi dig regelmæssigt informationer om vores tilbud. Den eneste, påkrævede information for at få tilsendt nyhedsbrevet er din e-mailadresse. Angivelse af eventuelle, yderligere data er frivillig og anvendes for at kunne tiltale dig personligt. Vi anvender den såkaldte double opt-in metode til forsendelse af nyhedsbrevet. Dette betyder, at vi først sender dig et e-mail-nyhedsbrev, når du udtrykkeligt har bekræftet, at du indvilliger i at modtage nyhedsbreve. Vi sender dig så en bekræftelsesmail, hvor du ved at klikke på et link bedes bekræfte, at du vil modtage nyhedsbreve i fremtiden.

Ved aktivering af bekræftelseslinket meddeler du os din indvilligelse i brugen af dine personoplysninger i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO. Ved tilmeldelsen til nyhedsbrevet gemmer vi din IP-adresse fra din internet service-provider (ISP) samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen for at kunne undersøge muligt misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt. De indsamlede data ved tilmelding til nyhedsbrevet bruges udelukkende til reklamemæssig henvendelse via nyhedsbrevet. Du kan afmelde nyhedsbrevet til enhver tid via linket i nyhedsbrevet eller ved at give besked til den førnævnte ansvarlige. Efter afmelding slettes din e-mailadresse omgående fra maillisten for vores nyhedsbrev, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i en fortsat brug af dine data, eller en lovmæssigt godkendt, fortsat dataanvendelse er forbeholdt fra vores side, hvilket vi informerer dig om i det følgende.

6.2 Afsendelse af e-mail-nyhedsbrevet til eksisterende kunder

Hvis du har stillet din e-mailadresse til rådighed ved køb af varer eller ydelser, forbeholder vi os retten til regelmæssigt at sende dig tilbud på varer eller ydelser lignende dem, du har købt, fra vores sortiment pr. e-mail. Hertil skal vi i henhold til § 7 stk. 3 UWG ikke indhente nogen særskilt indvilligelse. Databehandlingen sker for så vidt alene på basis af vores berettigede interesse i personlig, direkte reklame i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Har du oprindeligt afvist brugen af din e-mailadresse til dette formål, sker der ikke nogen mailafsendelse fra vores side. Du har ret til at afvise brugen af din e-mailadresse til det førnævnte reklameformål til enhver tid med fremtidig virkning ved at give besked til den førnævnte ansvarlige. Herfor opstår udelukkende omkostninger efter almindelige basistakster. Efter indgang af din indsigelse indstilles brugen af din e-mailadresse til reklameformål omgående.

6.3 Nyhedsbrevsforsendelse via CleverReach

Forsendelsen af vores e-mail-nyhedsbrev sker via den tekniske tjenesteudbyder CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Tyskland („CleverReach“), som vi videregiver dine indtastede data fra nyhedsbrevstilmeldingen til. Denne videregivelse sker iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO og tjener vores berettigede interesse for anvendelsen af et reklamevirksomt, sikkert og brugervenligt nyhedsbrevssystem. Dine indtastede data til nyhedsbrevets formål (f.eks. e-mailadresse) gemmes på CleverReach-servere i Tyskland eller Irland.

CleverReach anvender disse informationer til forsendelse og til statistisk analyse på vores vegne. Til analysen indeholder de sendte e-mails såkaldte web-beacons eller tracking-pixels, som viser én-pixel-billedfiler, gemt på vores hjemmeside. Sådan kan det fastslås, om et nyhedsbrev åbnes og hvilke links, der evt. klikkes på. Ved hjælp af det såkaldte conversion-tracking kan det derudover analyseres, om en foruddefineret handling gennemføres (f.eks. køb af et produkt på vores hjemmeside). Derudover indsamles tekniske informationer (f.eks. tidspunkt, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Dataene indsamles udelukkende anonymiseret og forbindes ikke med dine ydereligere personoplysninger, en direkte personidentificering udelukkes. Disse data tjener udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til at tilpasse fremtidige nyhedsbreve bedre til modtagerens interesser.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod dataanalysen til statiske analyseformål, skal du afbestille nyhedsbrevet.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med CleverReach, hvori vi forpligter CleverReach til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjepart.

Her kan du læse yderligere informationer om dataanalyse fra CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/

You can view the data protection declaration of CleverReach here: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

6.4 Reklame per brevpost

På grundlag af vores berettigede interesse for personaliseret direkte markedsføring forbeholder vi os retten til at gemme dit for- og efternavn, din adresse og - så vidt vi har modtaget disse ekstra oplysninger fra dig indenfor kontraktforholdets rammer - din titel, akademiske grad, dit fødselsår og din erhvervs-, branche eller virksomhedsbetegnelse iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO og at anvende disse til tilsendelse af interessante tilbud og informationer om vores produkter per brevpost.

Du kan modsige dig lagringen og brugen af dine data til dette formål til enhver tid ved at give den ansvarlige besked.

7) Databehandling til bestillingsafvikling

7.1 Til afvikling af din bestilling arbejder vi sammen med den / de nedenstående tjenesteudbydere, som understøtter os helt eller delvist ved afviklingen af sluttede aftaler. Visse personoplysninger videregives til disse tjenesteudbydere.

De af os indsamlede personoplysninger videregives inden for aftaleafviklingens rammer til transportvirksomheden, som har til opgave at udføre leveringen, så vidt dette er nødvendigt for levering af varen. Dine betalingsdata videregiver vi inden for betalingsafviklingens rammer til kreditinstituttet, såfremt dette er nødvendigt for betalingsafviklingen. Hvis en betalingstjenesteudbyder anvendes, informerer vi efterfølgende eksplicit herom. Retsgrundlaget for videregivelse af data er herved art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO.

7.2 Videregivelse af personoplysninger til forsendelsestjenesteudbydere

- DHL
Sker leveringen af varen gennem transporttjenesteudbyderen DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland), så videregiver vi din e-mailadresse iht. art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO før leveringen af varen for at kunne aftale en leveringstermin eller til leveringsunderretning til DHL, hvis du har givet en udtrykkelig indvilligelse under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til DHL iht. Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO for at kunne levere. Videregivelsen sker kun, så vidt denne er nødvendig for vareleveringen. I dette tilfælde er en forudgående aftale af leveringsterminen med DHL eller leveringsunderretning ikke mulig.

Indvilligelsen kan tilbagetrækkes til enhver tid med fremtidig virkning overfor den ovennævnte ansvarlige eller overfor transporttjenesteudbyderen DHL.

- DPD
Sker leveringen af varen gennem transporttjenesteudbyderen DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland), så videregiver vi din e-mailadresse og / eller dit telefonnummer iht. art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO før leveringen af varen for at kunne aftale en leveringstermin eller til leveringsunderretning fra DPD, hvis du har givet en udtrykkelig indvilligelse under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til DPD iht. Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO for at kunne levere. Videregivelsen sker kun, så vidt denne er nødvendig for vareleveringen. I dette tilfælde er en forudgående aftale af leveringsterminen med DPD eller leveringsunderretning ikke mulig.

Indvilligelsen kan tilbagetrækkes til enhver tid med fremtidig virkning overfor den ovennævnte ansvarlige eller overfor transporttjenesteudbyderen DPD.

- FedEx
Sker leveringen af varen gennem transporttjenesteudbyderen FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach, Tyskland), så videregiver vi din e-mailadresse og / eller dit telefonnummer iht. art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO før leveringen af varen for at kunne aftale en leveringstermin eller til leveringsunderretning fra FedEx, hvis du har givet en udtrykkelig indvilligelse under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til FedEx iht. Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO for at kunne levere. Videregivelsen sker kun, så vidt denne er nødvendig for vareleveringen. I dette tilfælde er en forudgående aftale af leveringsterminen med FedEx eller leveringsunderretning ikke mulig.

Indvilligelsen kan tilbagetrækkes til enhver tid med fremtidig virkning overfor den ovennævnte ansvarlige eller overfor transporttjenesteudbyderen FedEx.

- GLS
Sker leveringen af varen gennem transporttjenesteudbyderen GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Tyskland), så videregiver vi din e-mailadresse iht. art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO før leveringen af varen for at kunne aftale en leveringstermin eller til leveringsunderretning fra GLS, hvis du har givet en udtrykkelig indvilligelse under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til GLS iht. Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO for at kunne levere. Videregivelsen sker kun, så vidt denne er nødvendig for vareleveringen. I dette tilfælde er en forudgående aftale af leveringsterminen med GLS eller fremsendelse af statusinformationer om forsendelsesleveringen ikke mulig.

Indvilligelsen kan tilbagetrækkes til enhver tid med fremtidig virkning overfor den ovennævnte ansvarlige eller overfor transporttjenesteudbyderen GLS.

- Hermes
Sker leveringen af varen gennem transporttjenesteudbyderen Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Tyskland), så videregiver vi din e-mailadresse iht. art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO før leveringen af varen for at kunne aftale en leveringstermin eller til leveringsunderretning fra Hermes, hvis du har givet en udtrykkelig indvilligelse under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til Hermes iht. Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO for at kunne levere. Videregivelsen sker kun, så vidt denne er nødvendig for vareleveringen. I dette tilfælde er en forudgående aftale af leveringsterminen med Hermes eller fremsendelse af statusinformationer om forsendelsesleveringen ikke mulig.

Indvilligelsen kan tilbagetrækkes til enhver tid med fremtidig virkning overfor den ovennævnte ansvarlige eller overfor transporttjenesteudbyderen Hermes.

- Østrigsk Post
Sker leveringen af varen gennem transporttjenesteudbyderen Østrigsk Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wien, Østrig), så videregiver vi din e-mailadresse iht. art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO før leveringen af varen for at kunne aftale en leveringstermin eller til leveringsunderretning fra Østrigsk Post, hvis du har givet en udtrykkelig indvilligelse under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til Østrigsk Post iht. Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO for at kunne levere. Videregivelsen sker kun, så vidt denne er nødvendig for vareleveringen. I dette tilfælde er en forudgående aftale af leveringsterminen med der Østrigsk Post eller fremsendelse af statusinformationer om forsendelsesleveringen ikke mulig.

Indvilligelsen kan tilbagetrækkes til enhver tid med fremtidig virkning overfor den ovennævnte ansvarlige eller overfor transporttjenesteudbyderen Østrigsk Post.

- UPS
Sker leveringen af varen gennem transporttjenesteudbyderen UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Tyskland), så videregiver vi din e-mailadresse iht. art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO før leveringen af varen for at kunne aftale en leveringstermin eller til leveringsunderretning fra UPS, hvis du har givet en udtrykkelig indvilligelse under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til UPS iht. Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO for at kunne levere. Videregivelsen sker kun, så vidt denne er nødvendig for vareleveringen. I dette tilfælde er en forudgående aftale af leveringsterminen med UPS eller fremsendelse af statusinformationer om forsendelsesleveringen ikke mulig.

Indvilligelsen kan tilbagetrækkes til enhver tid med fremtidig virkning overfor den ovennævnte ansvarlige eller overfor transporttjenesteudbyderen UPS.

8) Brug af sociale medier: videoer

8.1 Brug af Vimeo-videoer

På vores hjemmeside er der integreret plugins fra videoportalen Vimeo (Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA). Hvis du åbner en side på vores hjemmeside, som indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til serverne fra Vimeo. Indholdet af dette plugin overføres direkte fra Vimeo til din browser og integreret på siden. Gennem denne integration modtager Vimeo information om, at din browser har åbnet den pågældende side på vores hjemmeside, også hvis du ikke har nogen Vimeo-konto eller ikke er logget ind hos Vimeo i øjeblikket. Denne information (inklusiv din IP-adresse) sendes direkte fra din browser til en server fra Vimeo i USA og gemmes der.

Er du logget ind hos Vimeo, kan Vimeo umiddelbart tilordne besøget på vores hjemmeside til din Vimeo-konto. Hvis du interagerer med disse plugins (som f.eks. betjening af start-knappen i en video), sendes denne information ligeledes direkte til en server fra Vimeo og gemmes der.

De beskrevne dataforarbejningsprocesser sker iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO på basis af den berettigede interesse fra Vimeo for markedsundersøgelse og den passende udformning af tjenesten.

Hvis du ikke ønsker, at Vimeo umiddelbart tilordner de indsamlede data fra vores hjemmeside til din Vimeo-konto, skal du logge dig ud af Vimeo før dit besøg på vores hjemmeside.

Formål og omfang af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene af Vimeo samt deres pågældende rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan du læse i privatlivspolitikken fra Vimeo http://vimeo.com/privacy.

Ved videoer fra Vimeo, som er integreret på vores side, er trackingværktøjet Google Analytics automatisk integreret. Herved handler det om Vimeos egen tracking, som vi ikke har nogen adgang til, og som ikke kan påvirkes af vores side. Google Analytics anvender såkaldte ”cookies” til trackingen. Dette er tekstfiler, som gemmes på din computer og muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden. Informationer generet af cookies om din brug af denne hjemmeside sendes som regel til en Google-server i USA og gemmes der.

Denne behandling sker iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO på grundlag af den berettigede interesse fra Vimeo for statistisk analyse af brugeradfærd til optimerings- og markedsføringsformål.

8.2 Anvendelse af YouTube-videoer

Denne hjemmeside anvender YouTube-indlejringsfunktionen til visning og afspilning af videoer fra udbyderen ”YouTube”, som hører til Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Herved anvendes det udvidede databeskyttelsesmodus, som efter udbyderens angivelser først sætter en lagring af brugerinformation i gang ved afspilning af videoen / videoer. Startes afspilning af indlejrede YouTube-videoer, anvender udbyderen ”YouTube” cookies for at samle informationer om brugeradfærd. Ifølge anvisninger fra ”YouTube” tjener disse blandt andet til at indsamle videostatistikker, forbedre brugervenligheden og undgå misbrug. Hvis du er logget ind hos Google, tilordnes dine data direkte til din konto, hvis du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker tilordningen med din profil hos YouTube, skal du logge dig ud før aktivering af knappen. Google gemmer dine data (selv for brugere, som ikke er logget ind) som brugsprofil og analyserer disse. En sådan analyse sker især iht. art. 6 stk. 1 lit.f DSGVO på basis af den berettigede interesse fra Google for personaliseret reklame, markedsundersøgelse og / eller passende udformning af hjemmesiden. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af denne brugerprofil, hvilket gøres ved at rette henvendelse til YouTube.

Uafhængigt af en afspilning af de indlejrede videoer oprettes ved hver åbning af denne hjemmeside en forbindelse til Google-netværket ”DoubleClick”, hvilket kan udløse videre databehandlingsprocesser uden vores indflydelse.

Google LLC med sæde i USA er certificeret for den us-europæiske databeskyttelsesoverenskomst ”Privacy Shield”, hvilket garanterer overholdelsen af databeskyttelsesniveauet, som gælder i EU.

Du finder yderligere informationer til databeskyttelse hos ”YouTube” i udbyderens privatlivspolitik under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9) Online marketing

Anvendelse af Google AdWords conversion-tracking

Denne hjemmeside anvender det online reklameprogram "Google AdWords" og i rammerne for Google AdWords conversion-tracking fra Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Vi bruger tilbuddet fra Google AdWords for at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamemateriale på eksterne hjemmesider. I relation til reklamekampagnernes data kan vi undersøge, hvor succesfulde de enkelte reklametiltag er. Vi følger dermed interessen for at vise dig reklame, som er interessant for dig, for at udforme vores hjemmeside mere interessant for dig og for at opnå en fair beregning af reklameomkostninger.

Cookien til conversion-tracking sættes, når en bruger klikker på en AdWords-annonce fra Google. Ved cookies handler det om små tekstfiler, som gemmes på dit computersystem. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage og tjener ikke til personlig identificering. Besøger brugeren bestemte sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet videreledt til denne side. Enhver Google AdWords-kunde får en anden cookie. Cookies kan dermed ikke spores over hjemmesiderne fra AdWords-kunder. De informationer, som conversion-cookies indsamler, tjener til at udfærdige conversion-statistikker for AdWords-kunder, som har besluttet sig for conversion-tracking. Kunderne erfarer det samlede antal brugere, som klikker på deres annonce og videreledes til en side med et conversion-tracking-tag. De modtager dog ingen informationer, som kan bruges til at identificere brugeren personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i tracking, kan du blokere dette ved at deaktivere cookien for Google conversion-tracking gennem din internetbrowser under brugerindstillinger. Du vil på den måde ikke være en del af conversion-tracking statistikken. Vi bruger Google Adwords på grund af vores berettigede interesse for målrettet reklame iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Google LLC med sæde i USA er certificeret for den us-europæiske databeskyttelsesoverenskomst ”Privacy Shield”, hvilket garanterer overholdelsen af databeskyttelsesniveauet, som gælder i EU.

På den følgende internetadresse finder du yderligere informationer om Googles privatlivspolitik: http://www.google.de/policies/privacy/

Du kan deaktivere cookies til visningsindstillinger permanent ved at forhindre disse gennem en indstilling i din browser-software eller ved at downloade og installere et browser-plugin fra det følgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Vær opmærksom på, at bestemte funktioner på denne hjemmeside muligvis ikke eller kun i begrænset omfang kan bruges, hvis du har deaktiveret brugen af cookies.

10) Webanalysetjenester

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, som gemmes på din computer og muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden. De informationer, som cookien indsamler om din brug af denne hjemmeside (inklusiv den forkortede IP-adresse), sendes som regel til en Google-server i USA og gemmes der.

Denne hjemmeside anvender udelukkende Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()", som sikrer en anonymisering af IP-adressen gennem afkortning og udelukker en personlig identificering. Gennem udvidelsen forkortes din IP-adresse af Google i medlemsstater af Den Europæiske Union eller i andre stater, som er med i aftalen. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. I disse undtagelsestilfælde sker denne behandling iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO på grundlag af vores berettigede interesse i statistisk analyse af brugeradfærd til optimerings- og markedsføringsformål.

Google bruger disse informationer til at analysere din brug af hjemmesiden for at lave rapporter over hjemmesideaktiviteterne og for at udføre yderligere tjenesteydelser for os i forbindelse med hjemmesidebrug og internetbrug. IP-adressen fra din browser indsamlet i rammerne af Google Analytics føres ikke sammen med andre data fra Google.

Du kan forhindre lagringen af cookies med en indstilling i din browser-software; bemærk dog, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan anvende samtlige funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre Googles indsamling og behandling af data fra cookien og din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) ved at downloade og installere et browser-plugin fra det følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt til et browser-plugin eller i browsere på mobile enheder kan du klikke på følgende link for at gemme en opt-out-cookie, som forhindrer registrering af data gennem Google Analytics på denne hjemmeside i fremtiden (denne opt-out-cookie fungerer kun i denne browser og kun for dette domæne. Sletter du dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen): Google Analytics deaktivieren

Google LLC med sæde i USA er certificeret for den us-europæiske databeskyttelsesoverenskomst ”Privacy Shield”, hvilket garanterer overholdelsen af databeskyttelsesniveauet, som gælder i EU.

Du finder yderligere informationer til omgangen med brugerdata hos Google Analytics i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

11) Retargeting/ remarketing/ anbefalingsreklame

Google AdWords remarketing
Vores hjemmeside bruger funktionerne fra Google AdWords remarketing. Hermed annoncerer vi for denne hjemmeside i Google-søgeresultaterne, samt på tredjeparts-hjemmesider. Udbyderen er Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Til dette formål sætter Google en cookie i din enheds browser, som automatisk muliggør interessebaseret reklame vha. et anonymt cookie-ID og på grundlag af de sider, du har besøgt. Behandlingen sker på basis af vores berettigede interesse for den optimale markedsføring for vores hjemmeside iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

En yderligere gående databehandling sker kun, hvis du har tilladt overfor Google, at din internet- og app-browserhistorik fra Google knyttes til din Google-konto og informationer fra din Google-konto anvendes til personalisering af reklamer, som du ser på nettet. Er du i dette tilfælde logget ind på Google under besøget af vores hjemmeside, anvender Google dine data sammen med Google Analytics-data for at danne og definere målgruppelister for generel enheds-remarketing. Dertil knyttes dine personoplysninger fra Google midlertidigt med Google Analytics-data for at danne målgrupper.

Du kan deaktivere brugen af cookies til annoncetilpasning permanent ved downloade og installere et browser-plugin fra følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du informere dig om og tilpasse indstillinger til lagring af cookies ved Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info. Endeligt kan du indstille din browser sådan, at du informeres om lagring af cookies og enkeltvist bestemme over modtagelsen af cookies eller udelukke modtagelsen af cookies i bestemte tilfælde eller generelt. Ved afvisning af cookies kan funktionaliteten af vores hjemmeside være indskrænket.

Google LLC med sæde i USA er certificeret for den us-europæiske databeskyttelsesoverenskomst ”Privacy Shield”, hvilket garanterer overholdelsen af databeskyttelsesniveauet, som gælder i EU.

Yderligere informationer og privatlivspolitikken angående reklame og Google kan du se her: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Tools og andet

12.1 Google Kundeanmeldelser (tidligere Google certificeret-sælger-program)

Vi samarbejder med Google LLC indenfor rammerne for programmet „Google Kundeanmeldelser “. Udbyderen er Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Programmet giver os mulighed for at indsamle kundeanmeldelser fra brugere af vores hjemmeside. Efter et indkøb på vores hjemmeside bliver du spurgt, om du vil deltage i en e-mail-rundspørge fra Google. Hvis du indvilliger iht. art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO, videregiver vi din e-mailadresse til Google. Du modtager en e-mail fra Google Kundeanmeldelser, hvor du bedes vurdere købserfaringen på vores hjemmeside. Din vurdering sammenfattes derefter med vores andre vurderinger og vises i vores logo fra Google Kundeanmeldelser samt i vores Merchant Center-Dashboard. Derudover bruges vurderingen til Google sælgerbedømmelser.

Du kan tilbagetrække din indvilligelse til enhver tid ved at give den databehandlingsansvarlige eller Google besked.

Google LLC med sæde i USA er certificeret for den us-europæiske databeskyttelsesoverenskomst ”Privacy Shield”, hvilket garanterer overholdelsen af databeskyttelsesniveauet, som gælder i EU.

Yderligere informationer til databeskyttelse fra Google i sammenhæng med programmet Google Kundeanmeldelser kan du se på følgende link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Yderligere informationer til databeskyttelse fra Google sælgerbedømmelser kan du se på følgende link: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

12.2 Google Maps

På vores hjemmeside anvender vi Google Maps (API) fra Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps er en webtjeneste til visning af interaktive (land-)kort med visuelle, geografiske informationer. Gennem brugen af denne tjeneste ser du vores beliggenhed og en mulig tilkørselsvej.

Allerede ved åbning af de undersider, hvor der er indlejret et kort fra Google Maps, sendes informationer om din brug af vores side (som f.eks. din IP-adresse) til en Google-server i USA og gemmes der. Dette sker uanset, om du er logget ind på Google, eller du ikke har en Google-brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, knyttes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker tilknytningen til din Google-profil, skal du logge dig ud før åbning af siden. Google gemmer dine data (selv for brugere, som ikke er logget ind) som brugsprofil og analyserer disse. En sådan analyse sker især iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO på basis af den berettigede interesse fra Google for visning af personlig reklame, markedsundersøgelse og / eller passende udformning af hjemmesiden. Du har ret til at modsige dig dannelsen af denne brugerprofil, hvilket gøres ved at rette henvendelse til Google.

Google LLC med sæde i USA er certificeret for den us-europæiske databeskyttelsesoverenskomst ”Privacy Shield”, hvilket garanterer overholdelsen af databeskyttelsesniveauet, som gælder i EU.

Hvis du ikke er indforstået med den fremtidige videregivelse af dine data til Google ved brug af Google Maps, har du også mulighed for at slå webtjenesten fra Google Maps fuldstændigt fra ved at slå JavaScript fra i din browser. Google Maps og dermed også kortvisningen på denne hjemmeside kan så ikke anvendes.

Brugsbetingelserne fra Google kan du se på:http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html Yderligere brugsbetingelser for Google Maps finder du på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Udførlige informationer til databeskyttelse i sammenhæng med brugen af Google Maps finder du på Googles hjemmeside (”Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12.3 Google Web Fonts

Denne side bruger såkaldte web fonts til ensartet visning af skrifttyper, som stilles til rådighed af Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ved åbning af denne side downloader din browser de krævede web fonts i din browser-cache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal din browser oprette forbindelse til Google-servere. Herved får Google kendskab til, at vores hjemmeside åbnes over din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts sker af interesse for en ensartet og tiltalende visning af vores online tilbud. Dette er en berettiget interesse iht. art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Hvis din browser ikke understøtter web fonts, anvendes en standardskrifttype fra din computer.

Google LLC med sæde i USA er certificeret for den us-europæiske databeskyttelsesoverenskomst ”Privacy Shield”, hvilket garanterer overholdelsen af databeskyttelsesniveauet, som gælder i EU.

Yderligere informationer til Google Web Fonts finder du på https://developers.google.com/fonts/faq Og i Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/

13) Den registreredes rettigheder

Den gældende databeskyttelseslov garanterer dig omfattende rettigheder overfor den ansvarlige angående behandling af dine personoplysninger som registreret (indsigts- og interventionsrettigheder), hvilke vi informerer dig om i det følgende:

 • Indsigtsret iht. art. 15 DSGVO: du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, de behandlingsformål eller kategorier af modtagere, som dine data videregives til, den planlagte lagringstid eller kriterierne for fastlæggelsen af lagringstiden, forekomsten af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen, indsigelse mod behandlingen, klage til en tilsynsmyndighed, oprindelse af dine data, hvis disse ikke blev indsamlet af os hos dig, forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og evt. meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling, samt din ret til underretning af, hvilke garantier, som består iht. art. 46 DSGVO ved videreledning af dine data i tredjelande;
 • Ret til berigtigelse iht. art. 16 DSGVO: du har ret til at få berigtiget urigtige data uden unødig forsinkelse og / eller fuldstændiggørelse af dine ufuldstændige data, som er gemt hos os;
 • Ret til sletning iht. art. 17 DSGVO: du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis forudsætningerne i art. 17 stk. 1 DSGVO gør sig gældende. Denne ret består dog ikke, hvis behandlingen sker for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til samfundsinteresser eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;
 • Ret til begrænsning af behandling iht. art. 18 DSGVO: du har ret til at forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe rigtigheden af dine data kontrolleres, hvis du afviser en sletning af dine data på grund af utilladelig databehandling og i stedet forlanger en indskrænkning af behandlingen af dine data, hvis du skal bruge dine data til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, efter at vi ikke længere har brug for disse data efter tvangsopnåelse, eller hvis du af særlige grunde har gjort indsigelse, så længe det ikke er slået fast, om vores berettigede grunde er overvejende;
 • Ret til underretning iht. art. 19 DSGVO: Gør du retten til berigtigelse, sletning eller indskrænkning gældende overfor den forsvarlige, er denne forpligtet til at meddele om berigtigelse eller sletning af dataene eller indskrænkning af behandlingen til alle modtagere, som dine personoplysninger er blevet gjort tilgængelige for, medmindre dette viser sig værende umuligt eller forbundet med en uforholdsmæssigt stor indsats. Du har ret til at blive underrettet om disse modtagere.
 • Ret til dataportabilitet iht. art. 20 DSGVO: Du har ret til at modtage eller forlange videregivelse til andre ansvarlige i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, så vidt dette er teknisk muligt;
 • Ret til ophævelse af meddelte indvilligelser iht. art. 7 stk. 3 DSGVO: Du har ret til at ophæve en meddelt indvilligelse i behandling af data til enhver tid med fremtidig virkning. I tilfælde af ophævelse sletter vi de berørte data omgående, såfremt en videre behandling ikke kan kræves på et retsgrundlag for behandling uden indvilligelse. Gennem ophævelse af indvilligelsen berøres retmæssigheden af behandlingen fra indvilligelsen til ophævelsen ikke.
 • Ret til at indgive klage iht. art. 77 DSGVO: Hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger strider mod DSGVO, har du - uden det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler - ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

13.2 RET TIL INDSIGELSE

HVIS VI INDENFOR RAMMERNE AF EN INTERESSEAFVEJNING BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER PÅ GRUND AF VORES OVERVEJENDE BERETTIGEDE INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING MED FREMTIDIG VIRKNING.

GØR DU BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STOPPER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE DATA. EN VIDERE BEHANDLING FORBEHOLDES DOG, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

BEHANDLES DINE PERSONOPLYSNINGER AF OS MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

GØR DU BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STOPPER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE DATA TIL DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

14) Varighed af lagringen af personoplysninger

Varighed af lagringen af personoplysninger fastsættes på baggrund af den enkelte, lovmæssige opbevaringsfrist (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsfrister). Efter udløb af fristen slettes de pågældende data på rutinemæssig vis, såfremt de ikke længere er påkrævede til kontraktopfyldelse eller kontraktincitament, og/eller der ikke består nogen berettiget interesse for videre lagring.